Ing. Alžbeta Hamarová, autorizovaný stavebný inžinier